Tingsrätten beslutar om ackord

Tingsrätten i Stockholm har den 16 mars beslutat att fastställa föreslaget ackord om 75 % av oprioriterade fordringar i Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt i M.V. Metallvärden AB.

Tingsrätten i Karlstad har på samma sätt den 20 mars fastställt föreslaget ackord om 75 % för dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors AB.

Besluten innebär även att de pågående företagsrekonstruktionerna i de tre nämnda bolagen upphör i och med att tingsrättens beslut i Stockholms Tingsrätt vinner laga kraft den 7 april respektive den 10 april för beslutet i Tingsrätten i Karlstad.

Fastställandet av ackorden innebär att koncernens fordringar minskar med cirka 8,5 mkr.

Resterande 25 % av de oprioriterade fordringarna som ingått i ackordsbegäran skall erläggas inom 12 månader från det datum då respektive ackordsbeslut vinner laga kraft. 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel: 08 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

www.metallvarden.se

För att se pdf filen vg dubbelklicka nedan

20150320

 

 

 

Kommenteringen är avslutad